Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op reguliere reserveringen gemaakt via www.fletcher.nl, de hotelwebsite of telefonische reserveringen.
Bij reserveringen met acties of hotelvouchers kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn.


Annuleringsvoorwaarden

U kunt gemakkelijk annuleren via: annuleren.fletcher.nl

Precies zoals deze tijd van ons vraagt, bieden wij u flexibele annuleringsvoorwaarden aan. Bij reserveringen kunt u kosteloos annuleren tot 5 dagen voor de dag van aankomst.*

* Wanneer u niet komt zonder uw reservering te annuleren, brengen wij wel kosten in rekening. Geldig op boekingen gemaakt via fletcher.nl of onze hotelwebsites.

U kunt annuleren.fletcher.nl raadplegen of u in aanmerking komt om kosteloos te annuleren.

Fletcher 27,50 euro actie
Het is niet mogelijk om reeds gemaakte boekingen van de 27,50 euro actie te wijzigen of te annuleren.


Verplaatsen van reserveringen
In het geval dat u uw boeking wenst te verplaatsen en de nieuwe datum of bestemming valt duurder uit dan de oorspronkelijke boeking zijn wij genoodzaakt dit verschil aan u door te rekenen. De termijn voor het wijzigen van uw reservering is dezelfde termijn als voor het annuleren voor uw boeking geldt.

De annuleringsvoorwaarden zijn geldig op telefonische boekingen en boekingen gemaakt via fletcher.nl of onze hotelwebsites. U kunt deze boekingen annuleren via annuleren.fletcher.nl.

 


Voor reserveringen tot 7 kamers gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
• Tot 5 dagen voor de dag van aankomst kosteloos annuleren.
• Bij annuleringen of no show binnen 5 dagen voor de dag van aankomst, betaalt u het gehele reserveringsbedrag exclusief tax and handling fee.

Reserveringen bij Fletcher Boutique Hotel Slaak, Fletcher Stadshotel Den Haag, Fletcher Hotel-Restaurant Wings-Rotterdam en Fletcher Hotel Rotterdam-Airport kunnen tot 48 uur voor de dag van aankomst kosteloos geannuleerd worden.

Reserveringen bij Fletcher Hotel Amsterdam en Fletcher Wellness-Hotel Leiden kunnen tot 24 uur voor de dag van aankomst kosteloos geannuleerd worden.

Indien u kiest voor betalen bij incheck bij Fletcher Hotel Amsterdam wordt uw kamer gegarandeerd tot 18.00 uur op de dag van aankomst. Wenst u later aan te komen, neem dan contact op met het hotel.

Voor reserveringen van 7 tot 10 kamers gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
• Tot 14 dagen voor de dag van aankomst kosteloos annuleren.
• Bij no show of annuleringen binnen 14 dagen voor de dag van aankomst betaalt u het gehele reserveringsbedrag exclusief tax and handling fee.

Reserveringen van 10 kamers of meer:
Voor reserveringen van 10 kamers of meer kunt u contact opnemen via [email protected].

Voor zakelijke reserveringen gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden.
Informeer hiervoor bij het hotel waar u wenst te reserveren of gereserveerd heeft, of neem contact op met de afdeling sales via [email protected].

Flexibel annuleren

Met en flexibel annuleren kun je annuleren tot 24 uur voor de dag van aankomst. Niet geldig bij reserveringen van meer dan 6 kamers of bij Fletcher Hotel Amsterdam, Fletcher Wellness-Hotel Leiden en Fletcher Stadshotel Den Haag.

A1


* Betaling
Fletcher Hotels biedt haar gasten de mogelijkheid online een hotelkamer te reserveren door het volledige reserveringsbedrag online te betalen of om te betalen bij incheck in het hotel. Indien u kiest voor betalen in het hotel i.c.m. een flexibel annuleren, zullen de kosten van het flexibel annuleren bij een annulering of no-show achteraf gefactureerd worden. Indien u kiest voor flexibel annuleren en u een reeds betaalde boeking wilt annuleren krijgt u het boekingsbedrag terug, maar wordt er €10,00 voor het flexibel annuleren in mindering gebracht.

Verstrekken van Logies

Fletcher hotels communiceert in het geval van logies vooraf over het tijdstip waarop de accommodatie ter beschikking van de gast wordt gesteld.

Tenzij anders is overeengekomen is Fletcher Hotels gerechtigd om de reservering voor logies als vervallen te beschouwen wanneer de gast zich niet op de eerste gereserveerde dag om 18.00 uur heeft gemeld, of de gast niet tijdig heeft aangegeven op een later tijdstip te zullen arriveren en Fletcher Hotels daartegen geen bezwaar heeft gemaakt.

Fletcher Hotels is gerechtigd om van de gast te verlangen dat deze genoegen neemt met een andere, gelijkwaardige accommodatie omtrent logies dan wel (zaal)ruimte en/of terreinen dan volgens de horecaovereenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden. De gast kan dit alternatief weigeren. De gast heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de horecaovereenkomst waarop voormeld verlangen van Fletcher Hotels betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere horecaovereenkomsten.

 

Aansprakelijkheid

Het horecabedrijf is tegenover de gast aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door het horecabedrijf in de nakoming van de overeenkomst, tenzij die tekortkoming niet kan worden toegerekend aan het horecabedrijf dan wel aan personen van wier hulp het horecabedrijf bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.
Onverminderd is het horecabedrijf niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in het horecabedrijf zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De gast vrijwaart het horecabedrijf tegen aanspraken van gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van het horecabedrijf. Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt, is het horecabedrijf niet aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf. Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan het horecabedrijf houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het horecabedrijf staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf. Aansprakelijkheid van het horecabedrijf is beperkt tot het bedrag dat redelijkerwijs te verzekeren valt. Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding in rekening wordt gebracht, schade ontstaat, is het horecabedrijf verplicht de schade aan deze goederen ten gevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is niet verschuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen. Indien het horecabedrijf goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het horecabedrijf daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het horecabedrijf niet aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het horecabedrijf opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf. In alle gevallen geldt dat het horecabedrijf niet gehouden kan worden tot vergoeding van schade van goederen die zich bevinden in goederen die worden gedeponeerd, bewaard of achtergelaten, ongeacht of het horecabedrijf daarvoor enige vergoeding bedingt.

De gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het horecabedrijf en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Prijzen en Laagste Prijsgarantie

Fletcher Hotels biedt haar gasten de laagste prijsgarantie. Vindt u onze hotels via een andere website goedkoper? Dan ontvangt u 10% korting op het laagste tarief. Bekijk hier de voorwaarden voor de Laagste Prijsgarantie »

Alle genoemde prijzen op Fletcher.nl, alle hotel websites, alle gedrukte uitgaven en advertenties van Fletcher Hotels zijn inclusief tax and handling fee.

Fletcher Hotels is niet aansprakelijk voor kennelijke typefouten en behoudt zich het recht deze boekingen te annuleren.

Fletcher Hotel Classificering

De hotelclassificering die Fletcher Hotels aanhoudt is gebaseerd op de oude Nederlandse Hotel Classificatie (NHC) .


Alle genoemde prijzen op Fletcher.nl, alle hotel websites, alle gedrukte uitgaven en advertenties van Fletcher Hotels zijn inclusief tax and handling fee. Fletcher Hotels behoudt het recht om te allen tijde zonder opgaaf van reden deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Door het maken van een reservering verklaart de gast akkoord te gaan met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.


Even geduld a.u.b.
Resultaten worden ververst.

Wij gebruiken cookies

Met cookies en technieken die daarop lijken helpen we je beter en persoonlijker. Dankzij functionele cookies werkt de website goed. Ze hebben ook een analytische functie en zijn geheel anoniem. Zo maken we de website elke dag een beetje beter. Meer weten? Lees hier alles over onze cookie- en privacyverklaring. Klik op 'Oké' om te accepteren. Kies je voor weigeren? Dan plaatsen we alleen functionele en beperkte analytische cookies en gebruiken we technieken die daarop lijken.

Deze website maakt gebruik van verschillende type cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Bekijk cookiebeleid voor meer informatie.

We maken gebruik van noodzakelijke cookies om de de fundamentele functionaliteiten van de website mogelijk te maken, zonder dat hierbij persoonlijke gegevens worden verzameld.

Voorkeurscookies helpen websites bij het onthouden van informatie die van invloed zijn op hoe de website zich gedraagt en eruitziet, zoals uw taalvoorkeur of uw locatie.

Deze cookies verzamelen anoniem gegevens over het bezoek aan de website, zoals het aantal bezoekers en de meest bezochte pagina's. Dankzij deze cookies kunnen we onze website beter maken.

Deze cookies zijn nodig om bijvoorbeeld YouTube, facebook en LinkedIn in de website te kunnen integreren. Ook worden deze cookies gebruikt om persoonlijke advertenties te kunnen tonen.